Logo edukino.cz

Můj účet

ZŠ waldorfská, Praha 5

Aktivací online členství u tohoto vzdělavatele získáváš kompletní přístup ke všem jeho nahraným videomateriálům.

ZŠ waldorfská, Praha 5

ZŠ waldorfská, Praha 5

Základní škola

Základní škola waldorfská v Praze 5 – Jinonicích je plně organizovanou školou zřizovanou Městskou částí Praha 5. Vznikla díky spolupráci Městské části Praha 5 a iniciativy rodičů organizovaných ve Spolku pro založení a rozvoj waldorfské školy v Praze. Své první prvňáčky přivítala ve školním roce 1992/1993. Škola se nachází mezi zástavbou starších rodinných domů v oblasti starých Jinonic a v blízkosti přírodní rezervace Prokopské údolí.

Výuka probíhá v souladu s RVP ZV podle školního vzdělávací programu Waldorfská škola, v každém ročníku je 1 třída s průměrným počtem 26 žáků. Třídy prvního stupně jsou situovány v rekonstruované hlavní školní budově v ulici Butovická, druhý stupeň sídlí v pavilonech v areálu v ulici Mezi Rolemi, zhruba 300 metrů od hlavní budovy. Školní družina je v samostatném objektu sousedícím přes dvůr s hlavní budovou a v pavilonu A v ulici Mezi Rolemi, školní klub pak také využívá prostory v pavilonech.

co nabízíme
na edukino.cz

Videozáznamy školních akademií a dalších akcí

Pro žáky, rodiče a přátele školy nabízíme ke sledování aktuální i starší videozáznamy z každoročních vystoupení žáků naší školy, které se konají vždy na konci školního roku. Najdete zde i ročníková divadla žáků osmých tříd a další slavnostní akce. Každé video si můžete zakoupit samostatně s časově neomezeným přístupem. Nebo využijte zvýhodněné nabídky přístupu ke všem videím naší školy pomocí předplaceného členství.

Roční členství

500 
Přístup na 1 rok