Logo edukino.cz

Můj účet

ZŠ Sázavská, Praha 2

Aktivací online členství u tohoto vzdělavatele získáváš kompletní přístup ke všem jeho nahraným videomateriálům.

ZŠ Sázavská

ZŠ Sázavská

Základní škola

Základní škola, Praha 2, Sázavská 5 je příspěvkovou organizací zřízenou obcí, tj. Prahou 2, s právní subjektivitou. Škola sdružuje školní družinu a klub s celkovou kapacitou 250 žáků a školní jídelnu. Cílem školy je poskytnout komplex vědomostí, dovedností a návyků a informační gramotnost odpovídající základnímu vzdělání. Ve výuce je patrná snaha připravit žáky i na budoucí praktický život. Povinné a volitelné předměty jsou doplňovány nepovinnými předměty. Výuka je realizována pestrým výběrem metod a doplňována projektovými týdny, exkurzemi, besedami, videoprojekcemi, výstavami, návštěvami kin, divadel a koncertů. Žáci mají volný přístup do studovny, která pracuje v rámci školního klubu. Ve škole jsou vybudovány odborné pracovny informatiky, chemie, zeměpisu, přírodopisu, výtvarné výchovy, dílna, chemicko-přírodovědná laboratoř, jazyková učebna, kuchyňka, dvě tělocvičny, posilovna a školní hřiště, multimediální učebny s dataprojektorem a komplexním souborem audiovizuální techniky a počítačem s možností  připojení k internetu i vnitřní síti (z toho šest s interaktivní tabulí). Třídy 2. stupně mají odbornou povahu podle předmětů, které se v nich vyučují.  Školní dvůr s  multifunkčním hřištěm, vybaveným povrchem z umělé trávy, využívají žáci o velké přestávce a v rámci aktivit tělesné výchovy i odpolední činnosti školních družin.
co nabízíme
na edukino.cz

Videozáznamy vánočních akademií

Pro žáky, rodiče a přátele školy nabízíme ke sledování aktuální i starší videozáznamy z vánočních představení pro rodiče, které naše škola pravidelně pořádá v pražském Divadle U Hasičů. Každé video si můžete zakoupit samostatně s časově neomezeným přístupem.  Nebo využijte zvýhodněné nabídky přístupu ke všem videím naší školy pomocí předplaceného členství.

Roční členství

400 
Přístup na 1 rok

Aktivuj si online členství v ZŠ Sázavská. V rámci ročního předplaceného období získáš přístup ke všem zveřejněným příspěvkům této školy.