Logo edukino.cz

Můj účet

ZŠ Sázavská, Praha 2

Aktivací online členství u tohoto vzdělavatele získáváš kompletní přístup ke všem jeho nahraným videomateriálům.

ZŠ Sázavská

ZŠ Sázavská

Základní škola

Základní škola, Praha 2, Sázavská 5 je příspěvkovou organizací zřízenou obcí, tj. Prahou 2, s právní subjektivitou. Škola sdružuje školní družinu a klub s celkovou kapacitou 250 žáků a školní jídelnu. Cílem školy je poskytnout komplex vědomostí, dovedností a návyků a informační gramotnost odpovídající základnímu vzdělání. Ve výuce je patrná snaha připravit žáky i na budoucí praktický život. Povinné a volitelné předměty jsou doplňovány nepovinnými předměty. Výuka je realizována pestrým výběrem metod a doplňována projektovými týdny, exkurzemi, besedami, videoprojekcemi, výstavami, návštěvami kin, divadel a koncertů. Žáci mají volný přístup do studovny, která pracuje v rámci školního klubu. Ve škole jsou vybudovány odborné pracovny informatiky, chemie, zeměpisu, přírodopisu, výtvarné výchovy, dílna, chemicko-přírodovědná laboratoř, jazyková učebna, kuchyňka, dvě tělocvičny, posilovna a školní hřiště, multimediální učebny s dataprojektorem a komplexním souborem audiovizuální techniky a počítačem s možností  připojení k internetu i vnitřní síti (z toho šest s interaktivní tabulí). Třídy 2. stupně mají odbornou povahu podle předmětů, které se v nich vyučují.  Školní dvůr s  multifunkčním hřištěm, vybaveným povrchem z umělé trávy, využívají žáci o velké přestávce a v rámci aktivit tělesné výchovy i odpolední činnosti školních družin.
co nabízíme
na edukino.cz

Videozáznamy vánočních akademií

Pro žáky, rodiče a přátele školy nabízíme ke sledování aktuální i starší videozáznamy z vánočních představení pro rodiče, které naše škola pravidelně pořádá v pražském Divadle U Hasičů. Každé video si můžete zakoupit samostatně s časově neomezeným přístupem. Pokud máte slevový kupón, vložte jeho kód během nákupního procesu. Nebo využijte zvýhodněné nabídky přístupu ke všem videím naší školy pomocí předplaceného členství.

Roční členství

400 
Přístup na 1 rok

Aktivuj si online členství v ZŠ Sázavská. V rámci ročního předplaceného období získáš přístup ke všem zveřejněným příspěvkům této školy.